FOLLOW US : LANG :
FONT-SIZE : A- | A | A+
BE INSPIRED
LIFESTYLE & LEISURES
เก้าอี้ กาแฟ โดนัท บทสนทนา คนแปลกหน้า และบ่ายวันหนึ่ง
เคยรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมว่‹า บางครั้งบางเวลาเรามักจะรู้Œสึกผูกพันกับอะไรบางอย่‹างชนิดที่เรียกว่าเล่าไม่‹ได้Œ อธิบายไม่ถูก ถ้วยกาแฟใบเก่‹า รองเท้Œาผ้Œาใบคู่‹เก่Žา กางเกงยีนส์ตัวเก่‹ง หนังสือเล่‹มโปรด ผ้าห่ม หมอนข้Œาง ร้Œานกาแฟข้างบ้Œาน และคนแปลกหน้าบางคน
หลายปีก่‹อน ตอนที่มีโอกาสได้Œไปทำงานช่‹วงระยะสั้นๆ ที่โตเกียว ร้านหนังสือคือหนึ่งในสถานที่ๆ ฉันชอบไปมากที่สุด ถึงขนาดที่ว่าในเวลาที่ไม่‹รู้Œจะไปไหนหรือคิดอะไรไม่ออก ก็มักจะจบลงด้วยการเดินเข้า รร้านหนังสืออยู่เสมอ ในกรุงโตเกียวนั้นมีร้านหนังสือดีๆ แอบซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ทั้งในห้Œางสรรพสินค้Œา ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ‡า สถานีรถไฟใต้Œดิน ฯลฯ ด้วยว่‹าชาวญี่ปุ่†นเป็นผู้Œที่มีนิสัยรักการอ่านหนังสือมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก ว่ากันว่าโดยเฉลี่ยต่‹อปี‚คนญี่ปุ†นอ่‹านหนังสือกันมากถึง 50 เล่ม ภาพความทรงจำของโตเกียวที่ได้รู้จักในวันแรกๆ