FOLLOW US :     |     LANG :      
  เตาอินดักชั่น

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสเมกมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนสูงสุด ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้รวดเร็ว ปรับระดับความร้อนได้ละเอียดจึงปรุงอาหารได้สะดวก เนื่องจากความร้อนเกิดขึ้นโดยตรงที่ก้นภาชนะ ฐานเตาจึงมีความร้อนไม่สูง ถ้ามีการเอ่อล้นของอาหารขณะปรุง คราบอาหารจะไม่แห้งติดแน่น จึงทำความสะอาดได้ง่าย

เตาอินดักชั่น ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวด เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเหนี่ยวนำฐานภาชนะที่เป็นเหล็ก ให้เกิดความร้อนขึ้น จึงเป็นการเกิดความร้อนที่ฐานภาชนะโดยตรง ความร้อนที่ได้จึงมีประสิทธิภาพสูง และร้อนรวดเร็ว การเลือกใช้ภาชนะต้องเป็นภาชนะที่มีก้นเป็นโลหะที่มีแม่เหล็กดูดติดเท่านั้น

products per page 9 18 view all
SI5633B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI5633B ขนาด 60ซม.
SI5322B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI5322B ขนาด 30ซม.
SIM571B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM571B ขนาด 65ซม.
SIM561B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM561B ขนาด 60ซม.
PI764PO

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น PI764PO สีครีม ดีไซน์ CORTINA ขนาด 60ซม.
PI764AO

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น PI764AO สีแอนทาไซน์ ดีไซน์ CORTINA ขนาด 60ซม.
SI321D

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI321D ดีไซน์ Marc Newson ขนาด 30ซม.
SIM562B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM562B ขนาด 60ซม.
SI5643B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI5643B ขนาด 60ซม.
SIM592B

เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM592B ขนาด 90ซม.
products per page 9 18 view all