FOLLOW US :     |     LANG :      
FBS600S
Aesthetic
EAN:8017709121044
Side By Side Refrigerator-freezer, Home Bar,Stainless Steel Effect Energy Efficiency Class A+

ความจุรวม: 608 ลิตร
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม พร้อมระบบทำความเย็นใหม่

ราวจับทำจากสเตนเลส สตีล ยาวตลอดบาน
ผิวสเตนเลสแบบไร้รอยนิ้วมือ
ระบบกระจายความเย็นชนิดเย็นเร็วหลายทิศทาง
 แผงควบคุมและจอแสดงผล LED
ระบบควบคุมแบบสัมผัส
มีช่องกดน้ำเย็น น้ำแข็งก้อน และน้ำแข็งเกล็ด ที่บานประตูช่องแช่งแข็ง
มีช่อง Home bar สำหรับหยิบอาหาร หรือเครื่องดื่มที่หยิบบ่อย เพื่อความสะดวก
ระบบเสียงเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
มีฟิลเตอร์กรองน้ำ ชนิดแยกต่างหาก เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

ช่องแช่เย็น

ความจุ: 359 ลิตร
ปุ่มปรับความเย็นเร็ว
มีช่องอาหาร Magic cool ควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถปรับเลือกอุณหภูมิระหว่าง -3 ถึง 5 องศาเซลเซียส สำหรับอาหารสด

5 ชั้นวางที่บานประตู
3 ลิ้นชัก
3 ชั้นวางกระจก
ระบบไฟ LED

ช่องแช่แข็ง

ความจุ: 179 ลิตร

ช่องแช่เย็นระดับ 4 ดาว

ปุ่มปรับความเย็นเร็ว
2 ชั้นวางกระจก

2 ลิ้นชัก
4 ชั้นวางที่บานประตู

Similar products