FOLLOW US :     |     LANG :      
PGF32I-1
Classic Aesthetic
EAN13: 8017709161941
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าฐานเซรามิกขอบสเตนเลส สตีลรุ่น PGF32I-1 ขนาด 30ซม.

2 ปุ่มควบคุมผิวสเตนเลส สตีล

2 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

  หน้า : เส้นผ่านศูนย์กลาง 145 มม.กำลังไฟ1,400 วัตต์  Booster 2,200 วัตต์

  หลัง : เส้นผ่านศูนย์กลาง 210 มม.กำลังไฟ1,800 วัตต์ Booster  3,000 วัตต์

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะ และตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบป้องกันความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

มีปุ่มควบคุม แบบ LINEA

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 16 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  3,600 วัตต์