FOLLOW US :     |     LANG :      
PI764PO
Cortina Aesthetic
EAN13: 8017709171025
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น PI764PO สีครีม ดีไซน์ CORTINA ขนาด 60ซม.

ฐานกระจกเซรามิกเคลือบอินาเมลสีครีม OLD BRASS

4 หัวเตาอินดักชั่น

4 ปุ่มควบคุมสี Old brass

หน้าซ้าย : ขนาด  210 มม.,2,300 วัตต์ ,กำลังไฟสูงสุด 3,000 วัตต์

หลังซ้าย : ขนาด  160 มม.,1,300 วัตต์ ,กำลังไฟสูงสุด 1,400 วัตต์

หน้าขวา : ขนาด  160 มม.,1,300 วัตต์ ,กำลังไฟสูงสุด 1,400 วัตต์

หลังขวา : ขนาด  210 มม.,2,300 วัตต์ ,กำลังไฟสูงสุด 3,000 วัตต์           

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะและตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

 

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 31.3 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด 7400 W

 

อุปกรณ์เสริม : ปุ่มควบคุมดีไซน์ Coloniale