FOLLOW US :     |     LANG :      
SI321D
Aesthetic
EAN13: 8017709144661
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI321D ดีไซน์ Marc Newson ขนาด 30ซม.

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ฐานกระจกเซรามิก ขอบตัดตรง

แผงควบคุมด้านหน้าระบบสัมผัส

2 หัวเตา ประกอบด้วย

      หน้า : ø 100/160 มม., 1,400 วัตต์ booster 2,000 วัตต์

      หลัง : ø 100/230 มม., 2,000 วัตต์ booster 3,100 วัตต์

มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะ และตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อน้ำล้นออกนอกภาชนะ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

เกียงทำความสะอาดเตา

 

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 14 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  3,100 วัตต์

Similar products