FOLLOW US :     |     LANG :      
SI5643B
Linea Aesthetic
EAN13: 8017709192563
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SI5643B ขนาด 60ซม.

ฐานกระจกเซรามิก เจียรนัยแบบ Bevelled Edge

แผงควบคุมด้านหน้าระบบสัมผัส

4 หัวเตาอินดักชั่น

เร่งกำลังไฟ Booster  ได้ทั้ง 4 หัวเตา

ปรับระดับความร้อนได้  9 ระดับ

หน้าซ้าย  : Ø 180 มม., 2,300วัตต์ , Booster 3,000 วัตต์

หลังซ้าย : Ø 160 มม.,1,300 วัตต์ Booster  1,400 วัตต์

หน้าขวา : Ø 160 มม.,1,300 วัตต์ , Booster 1,400 วัตต์

หลังขวา : Ø 180 มม., 2,300วัตต์ , Booster 3,000 วัตต์

ตั้งเวลาอิสระได้ทุกหัวเตาพร้อมมีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะและตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

เกียงทำความสะอาดเตา

 

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 33 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  7,400 วัตต์

Similar products