FOLLOW US :     |     LANG :      
SIM562B
Aesthetic
EAN13: 8017709191658
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM562B ขนาด 60ซม.

ฐานกระจกเซรามิก เจียรนัยแบบ Bevelled Edge

แผงปุ่มควบคุมด้านหน้าระบบสัมผัส SLIDE CONTROL

4 หัวเตาอินดักชั่น  

ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ

หน้าซ้าย : ขนาด  180 x 230 มม.,1,750 วัตต์ , Booster 2,400 วัตต์

หลังซ้าย : ขนาด  180 x 230 มม.,1,750 วัตต์ , Booster 2,400 วัตต์

หน้าขวา : ขนาด  180 x 230 มม.,1,750 วัตต์ , Booster 2,400 วัตต์

หลังขวา : ขนาด  180 x 230 มม.,1,750 วัตต์ , Booster 2,400 วัตต์

หัวเตาหน้าซ้ายและหลังซ้าย ปรับให้ทำงานร่วมกันแบบ Multizone ได้เตาขนาด 385x180 มม.

หัวเตาหน้าขวาและหลังขวา ปรับให้ทำงานร่วมกันแบบ Multizone ได้เตาขนาด 385x180 มม.

มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร     

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะและตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อน้ำล้นออกนอกภาชนะ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 32.2 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  7200 วัตต์

Similar products