FOLLOW US :     |     LANG :      
SIM571B
Aesthetic
EAN13: 8017709191665
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM571B ขนาด 65ซม.

ฐานกระจกเซรามิก เจียรนัยแบบ Bevelled Edge

แผงควบคุมด้านหน้าระบบสัมผัส SLIDE CONTROL

3 หัวเตาอินดักชั่น

ปรับระดับความร้อนได้  9 ระดับ

หน้าซ้าย  Ø 180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster 2,700 วัตต์

หลังซ้าย : Ø 180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster 2,700 วัตต์

ขวา : Ø 300 มม.,2,800 วัตต์ , Booster 5,400 วัตต์

หัวเตาหน้าซ้ายและหลังซ้าย ปรับให้ทำงานร่วมกันแบบ Multizone ได้เตาขนาด 385x180 มม.

มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร

มีระบบละลายเนย ช็อคโกแล็ตและอุ่นอาหารโดยให้ความร้อนต่ำ

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ              

มีระบบตรวจจับภาชนะและตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อน้ำล้นออกนอกภาชนะ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

เกียงทำความสะอาดเตา

 

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 26 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  7,200 วัตต์

Similar products