FOLLOW US :     |     LANG :      
SIM592B
Linea Aesthetic
EAN13: 8017709193461
เตาอินดักชั่นสเมกรุ่น SIM592B ขนาด 90ซม.

ฐานกระจกเซรามิก เจียรนัยแบบ Bevelled Edge

แผงปุ่มควบคุมด้านหน้าระบบสัมผัส SLIDE CONTROL

5 หัวเตาอินดักชั่น

ปรับระดับความร้อนได้  9 ระดับ

หน้าซ้าย : Ø  180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster 2,700 วัตต์

หลังซ้าย : Ø  180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster 2,700 วัตต์

กลาง : Ø  300 มม., 2,800 วัตต์ ,    Booster  5,400 วัตต์

หน้าขวา : Ø  180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster 2,700 วัตต์

หลังขวา : Ø  180 มม.,1,850 วัตต์ , Booster  2,700 วัตต์

หัวเตาหน้าซ้ายและหลังซ้าย ปรับให้ทำงานร่วมกันแบบ Multizone ได้เตาขนาด 385x180 มม.

หัวเตาหน้าขวาและหลังขวา ปรับให้ทำงานร่วมกันแบบ Multizone ได้เตาขนาด 385x180 มม.

มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร

มีระบบละลายเนย ช็อคโกแล็ตและอุ่นอาหารโดยให้ความร้อนต่ำ              

มีระบบป้องกันไม่ให้เตาทำงานเองโดยไม่ตั้งใจ

มีระบบตรวจจับภาชนะ และตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะโดยอัตโนมัติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อมีความร้อนสูงผิดปกติ

มีระบบหยุดการทำงานเมื่อน้ำล้นออกนอกภาชนะ

มีระบบป้องกันการเล่นหรือสัมผัสปุ่มคำสั่งโดยไม่ตั้งใจ

 

อุปกรณ์มาตรฐาน

เกียงทำความสะอาดเตา

 

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 โวลต์

ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์

กระแสไฟฟ้า : 32.2 แอมแปร์

อัตราการกินไฟสูงสุด  10,200 วัตต์

Similar products